Pomiń nawigację

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Przybliżyć uczestnikom spotkań narzędzia i metody, które zwiększą szansę na sukces współpracy korporacja - startup. Wymiernym efektem spotkań ma być wdrożenie oraz zmiany kultury innowacyjnej dużych firm.

W ramach projektu przewidziane są 3 formaty spotkań: śniadania biznesowe, spotkania typu Business Mixer oraz spotkania typu Best Practices.

Spotkania organizowane są przez podmiot wybrany w drodze postępowania przetargowego przez PARP.

Nowe zamówienie na wybór wykonawcy w ramach projektu Connect&ScaleUp pojawi się na stronie www.bip.parp.gov.pl

Nowe postępowanie na wybór wykonawcy w ramach projektu Connect&ScaleUp zostanie ogłoszone na przełomie lipca-sierpnia.

W realizacji projektu mogą uczestniczyć dodatkowo także inne podmioty, których zaangażowanie będzie istotne dla przebiegu programu akceleracyjnego (np. zagraniczne akceleratory, jednostki naukowe, fundusze typu seed lub venture capital i inne).