Pomiń nawigację

Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji – oferta dla operatorów

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Tak, Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich dochodów, które powstają w związku z realizacją Projektu.

Projekt rozpoczyna się nie później niż 1 stycznia 2022 r. i kończy się nie później niż 30 września 2023 r.