Pomiń nawigację

Nowy start - oferta dla przedsiębiorców

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej PARP, w ulotce informacyjnej dostępnej do pobrania na stronie, w bazie pytań i odpowiedzi na stronie lub pod infolinią PARP oraz u Operatorów.

Tak, można skorzystać z innych form wsparcia oferowanych przez PARP, np. Bazy Usług Rozwojowych, Akademii PARP, Enterprise Europe Network czy Mapy Dotacji.

Korzyści z udziału w projekcie to: poprawa kompetencji zarządczych i przedsiębiorczych, zwiększenie szans na utrzymanie się na rynku i rozwój firmy, dostęp do wiedzy i doświadczenia ekspertów i mentorów, nawiązanie kontaktów z innymi przedsiębiorcami, podniesienie kwalifikacji pracowników, zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa.

Wsparcie szkoleniowo-doradcze obejmuje: diagnozę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, indywidualne doradztwo biznesowe i/lub coaching, szkolenia grupowe lub indywidualne, mentoring lub konsulting specjalistyczny, wsparcie w zakresie promocji i marketingu, wsparcie w zakresie rekrutacji i szkolenia pracowników.

Nabór wniosków rozpoczął się 1 czerwca 2020 roku i potrwa do 30 listopada 2023 roku lub do wyczerpania środków.

Aby zgłosić się do projektu, należy zapoznać się z dokumentami dotyczącymi konkursu i zasad przydzielania dofinansowania, przygotować niezbędne dokumenty, które będą załącznikami do wniosku zgłoszeniowego, wypełnić formularz zgłoszeniowy online  i poczekać na ocenę projektu przez Operatora.

Na stronie internetowej PARP znajduje się mapa z podziałem na regiony i dane kontaktowe operatorów. Można również skorzystać z wyszukiwarki operatorów na podstawie kodu pocztowego lub nazwy miejscowości.

Program jest w 100% dofinansowany ze środków funduszy unijnych oraz budżetu państwa. Nie ma wkładu własnego ze strony przedsiębiorców.

Cele projektu to: pomoc w poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji, analiza luk kompetencyjnych na poziomie przedsiębiorstwa oraz wsparcie w prowadzeniu obecnej działalności gospodarczej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z sektora MSP, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego.

Nowy start to oferta dla przedsiębiorców, którzy, mimo niepowodzenia, ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą i chcą skorzystać ze wsparcia szkoleniowego i doradczego.