Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wytworzenie a następnie wdrożenie innowacyjnego urządzenia do pomiaru składu pierwiastkowego C, H, N, S, O jako przystawki do chromatografu

Beneficjent

EKOTECHLAB MAREK KLEIN

Wartość projektu

479 700,00 PLN

Wartość dofinansowania

395 000,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Opis projektu

Projekt dotyczył przeprowadzonych badań rozwojowych w wyniku których opracowano nowy produkt do analizy pierwiastków: węgla (C), wodoru (H), tlenu (O), azotu (N) i siarki (S) w próbkach ciekłych, stałych oraz gazowych, zakładającego pracę w 2 trybach oznaczania: spaleniowym dla jednoczesnego oznaczania pierwiastków: C, H, N, S oraz pirolitycznym do oznaczania O. Wytworzone urządzenie stanowi przystawkę do chromatografu gazowego (moduł spaleniowo-katalityczny), zbudowaną z 2 pieców ze złożami katalitycznymi, osiągającymi temperaturę 1200°C, co stanowi innowację produktową w dziedzinie analizatorów elementarnych. Moduł ten wyposażony jest w elektronicznie sterowaną automatykę obsługiwaną za pomocą wyświetlacza LCD oraz komputera, dzięki któremu magazynowane są dane. Co więcej, w urządzeniu wykorzystano tzw. detektor płomieniowo-jonizujący z metanizerem do oznaczania O oraz C na ultra-niskim poziomie stężeń (ppm). W dotychczas znanych i stosowanych na świecie rozwiązaniach konstrukcyjnych, tlen oraz węgiel oznaczane są jako tlenek węgla (II) - CO z wykorzystaniem sensora TCD o niższej czułości. Ponadto w celu zwiększenia funkcjonalności sensorów, przetestowano detektor płomieniowo-fotometryczny (FPD), co umożliwiło obniżenie granicy oznaczalności siarki.