Pomiń nawigację

Wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu płyt drogowych będącego wynikiem prac badawczo – rozwojowych

Beneficjent

TRANSBET BETONIARNIE GROCHOWICZ Sp. K.

Wartość projektu

5 920 605,00 PLN

Wartość dofinansowania

3 210 777,84 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Badania na rynek: miasta średnie

Opis projektu

Firma Transbet zajmuje się głównie produkcją mieszanek i elementów betonowych. Efektem dofinansowanego z UE projektu było wprowadzenie do oferty firmy nowego systemu betonowych płyt drogowych. Produkt może być stosowany do wykonywania zastępczych nawierzchni tymczasowych, na placach budów, jak również jako rozwiązanie docelowe w przypadku budowy dróg o małym natężeniu ruchu lub do budowy elementów infrastruktury, np. parkingów. Nowy produkt jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych niezależnie przez Transbet. Ich wdrożenie pozwoliło na poprawę kluczowych parametrów technicznych i użytkowych produktu w zakresie wytrzymałości mechanicznej i odporności na warunki atmosferyczne. Warto również podkreślić proekologiczny charakter rozwiązania, który został osiągnięty dzięki wykorzystaniu surowców pochodzenia odpadowego i naturalnego. Został podjęty szereg działań inwestycyjnych, w tym stworzenie nowych powierzchni produkcyjnych oraz nabycie parku maszynowego z nową linią do produkcji prefabrykowanych elementów zbrojeniowych.