Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wprowadzenie do oferty Wnioskodawcy nowego produktu – biologicznej komory hodowlano –przepływowej dla systemu korelacyjnej obserwacji preparatów biologicznych w mikro- i nanoskali

Beneficjent

CORRESCOPY MICHAŁ DYKAS

Wartość projektu

1 273 870,00 PLN

Wartość dofinansowania

560 000,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny

Opis projektu

Główna działalność Correscopy opiera się na produkcji systemów do obrazowania korelacyjnego dla mikroskopii, wykorzystywanej w badaniach naukowych oraz przemysłowych. Projekt polegał na zwiększeniu konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie rezultatów prac B+R, uprzednio zleconych Jednostce Naukowej i polegających na opracowaniu i późniejszym przebadaniu nowego wyrobu: biologicznej komory hodowlano – przepływowej dla systemu korelacyjnej obserwacji preparatów biologicznych w mikro- i nanoskali. Projekt wychodzi naprzeciw wymaganiom nowoczesnego obrazowania mikroskopowego w naukach biologicznych i przedstawia rozwiązania, które umożliwiać będą przyżyciowe skorelowane eksperymenty na tkankach, komórkach i mikroorganizmach w hodowlach in vitro, na wielu urządzeniach mikroskopowych. Uzyskanie pozytywnych wyników badań spełnia obecne oczekiwania rynkowe. Zakres projektu obejmował zakup infrastruktury niezbędnej do przeprowadzenia pełnego procesu dotyczącego produkcji małoseryjnej nowego produktu, tj. zakup profilometra optycznego.