Pomiń nawigację

Wzornictwo

Wdrożenie zaleceń strategii wzorniczej w Ecoline

Beneficjent

POTOCKI PIOTR ECO-LINE

Wartość projektu

6 221 340,00 PLN

Wartość dofinansowania

2 902 500,00 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Wzór na konkurencję - II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej

Opis projektu

Firma Ecoline ma już ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie projektowania i budowania linii lakierniczych do malowania proszkowego dla różnych branż.

Celem projektu była realizacja działań obejmujących całość zaleceń zawartych w opracowanej strategii wzorniczej. Działania dotyczyły zmian organizacyjnych w firmie, kształtowania wizerunku marki Ecoline oraz wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco zmodyfikowanych produktów opisanych w strategii.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono rebranding – opracowano całościową identyfikację wizualną, stworzono bazę zdjęć, filmów i materiałów eksperckich dla potrzeb projektowania materiałów wizerunkowych. Projekt objął również powstanie nowej firmowej strony www oraz opracowanie systemu znakowania. Realizując działania strategii wyznaczono osobę odpowiedzialną za markę i nowy schemat organizacyjny. Opracowano również projekt nowego produktu, systemu tablic sterowniczych oraz przeprojektowano elementy linii (produktów firmy), pozwalające ograniczać gromadzenie się zanieczyszczeń. Wiązało się to z zakupem urządzeń produkcyjnych wskazanych w strategii, czyli lasera, oczyszczarki i prasy mimośrodowej.

W wyniku realizacji projektu powstał spójny, zapadający w pamięć, wizerunek marki. Realizacja projektu nie tylko poprawiła pozycjonowanie firmy w stosunku do konkurencji, ale również przełożyła się na uzyskanie przez klientów firmy Ecoline przewagi konkurencyjnej zarówno w Polsce, jak i na świecie.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa poddziałania: 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II
  • Nazwa projektu: Wdrożenie zaleceń strategii wzorniczej w Ecoline
  • Nazwa beneficjenta: POTOCKI PIOTR ECO-LINE
  • Wartość projektu: 6 221 340,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 2 902 500,00 zł