Pomiń nawigację

Wdrożenie technologii wytwarzania standaryzowanego kompozytu w formie regranulatu, z odpadowych niejednorodnych tworzyw sztucznych

Beneficjent

ECO-WORLD PLASTICS RECYCLING SEBASTIAN DUMA SPÓŁKĄ KOMANDYTOWA

Wartość projektu

1 240 292,16 PLN

Wartość dofinansowania

360 000,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Bony na innowacje dla MŚP

Opis projektu

Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność gospodarczą w 2001r. Specjalizuje się w przetwarzaniu jednorodnych odpadów folii PE (w tym także LDPE,LLDPE,HDPE), w szczególności poprodukcyjnych i poużytkowych z selektywnej zbiórki oraz zbieranych w przedsiębiorstwach. Produktem przetworzenia jest wysokiej jakości regranulat PE. Odbiorcami finalnych produktów spółki są głównie producenci folii i worków na śmieci. Przedmiotem projektu było wdrożenie technologii wypracowanej przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Informatyki (Katedra Technologii i Automatyzacji) Politechniki Częstochowskiej. Opracowana nowa technologia obejmowała zestawienie procesów technologicznych umożliwiających realizację procesu wytworzenia nowego produktu, tj. kompozytu w formie regranulatu, otrzymanego z odpadowych, niejednorodnych tworzyw sztucznych. Wynikiem wdrożenia nowej technologii był nowy produkt, cechujący się innowacją produktową. Otrzymany produkt spełnia oczekiwania stawiane przez odbiorców końcowych, tj. zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych. W ramach projektu zostały zakupione dwa układy technologiczne. Pierwszy, służy do rozdziału rozdrobnionej frakcji tworzyw z wykorzystaniem procesu hydroseparacji, a drugi do zestawienia składu kompozytu i jego ujednorodnienia przed procesem aglomerowania i wytłoczenia. W ramach projektu zakupiono także urządzenie pomiarowe typu plastometr do badania wskaźnika płynięcia MFI.