Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wdrożenie technologii przyjaznych środowisku w porcie jachtowym Sztynort

Beneficjent

"KING CROSS SHOPPING WARSAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Partner biznesowy

InErgeo AS

Wartość projektu

10 691 160,00 PLN

Wartość dofinansowania

4 292 800,00 PLN

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich

Opis projektu

W obecnych czasach niezbędną i oczywistą innowacją dla branży turystycznej jest tworzenie samodzielnych obiektów noclegowych wyposażonych w mobilne ułatwienia, które ograniczają udział osób trzecich w obsłudze tych obiektów oraz zużywają jak najmniej zasobów środowiskowych. Firma King Cross nabyła port jachtowy w mazurskiej miejscowości Sztynort w celu dostosowania go do potrzeb osób pracujących zdalnie, które chcą połączyć pracę z czynnym wypoczynkiem. Baza pływających domów umożliwi większym grupom przebywanie w jednym miejscu z bezpośrednim dostępem do bazy szkoleniowej.

Infrastruktura portu wymaga nie tylko przebudowy związanej z dostosowaniem do nowych usług, ale również odpowiedzi na oczekiwania klientów oraz wymogi prawne związane z ochroną środowiska. Projekt obejmie rewitalizację istniejącej oczyszczalni ścieków, zakup kontenerów sanitarnych wraz z pompami ciepła, a także zakup domów na wodzie wraz z przebudową pomostów w porcie Sztynort.

Celem rewitalizacji oczyszczalni ścieków jest osiągnięcie lepszej wydajności oczyszczalni, możliwość przyjęcia zwiększonej ilości ścieków oraz uzyskanie skuteczniejszych procesów oczyszczania przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną. Z kolei wykorzystanie pływających domów na wodzie z gotowych prefabrykatów będzie miało pozytywny wpływ na środowisko poprzez uniknięcie szkód związanych z pracami budowlanymi i ograniczenie ilości odpadów podczas ich montażu, a także pozwoli na zachowanie terenów zielonych i krajobrazu w stanie nienaruszonym. Obiekty będą posadowione na platformie i ogrzewane z możliwością użytkowania w okresie zimowym. Takie rozwiązania umożliwiają także ponowne wykorzystanie tzw. "wody szarej" oraz będą wyposażone w instalację solarną. Działania zrealizowane w projekcie spowodują zmniejszenie emisji CO2 o 18,76 tony, zmniejszenie poboru energii o 0,02 tony oraz zmniejszenie ilości wygenerowanych odpadów o 0,24 tony rocznie.

Projekt będzie realizowany z partnerem z Norwegii, Inergeo AS, który będzie odpowiedzialny za ulepszenie systemu gospodarki odpadami i ściekami poprzez doradztwo w zakresie efektywności zużycia energii oczyszczalni ścieków oraz procesu utylizacji osadów.

logo Fundusze Norweskie