Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wdrożenie nowej technologii odzysku odpadów trudno przetwarzalnych o strukturze wielkogabarytowej i wielomateriałowej

Beneficjent

P.P.H.U. TAMAX Tadeusz Cieślak

Wartość projektu

984 000,00 PLN

Wartość dofinansowania

440 000,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Bony na innowacje dla MŚP

Opis projektu

Przedsiębiorstwo TAMAX Sp. z o.o. działa na rynku od 1992 roku. Zajmuje się m.in. odbiorem i transportem odpadów komunalnych, zbieraniem i transportem odpadów przemysłowych oraz odzyskiem surowców wtórnych.

Przedmiotem niniejszego projektu było wdrożenie technologii wypracowanej przez współpracujący z beneficjentem Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej. W wyniku wdrożenia technologii powstała innowacja produktowa, która umożliwia efektywne przetwarzanie odpadów trudno przetwarzalnych – dzięki nowemu rozwiązaniu Beneficjent wzbogacił swoją ofertę o usługę odzysku odpadów o strukturze wielkogabarytowej i wielomateriałowej.

Usługa ta skierowana jest do podmiotów zbierających i/lub przetwarzających odpady, a w szczególności do podmiotów o statusie RIPOK (regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych). Oferowana jest również w odniesieniu do obecnych klientów, klientów będących wytwórcami odpadów poprodukcyjnych (głównie zakłady produkcyjne), a także do zakładów przetwarzania ZSEiE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) i stacji demontażu pojazdów.

Technologia umożliwia m.in. maksymalizację poziomu odzysku poprzez realizację procesów o charakterze bezodpadowym. Produkty otrzymane w wyniku odzysku, ich postać i czystość spełniają oczekiwania stawiane przez odbiorców końcowych produktów przetworzenia. W ramach wsparcia unijnego nie tylko opracowano ww. technologię. Zakupiono również środki trwałe niezbędne do realizacji niniejszego projektu, tj. układ rozdrabniający w postaci jednowałowego, wolnoobrotowego młyna z nożowym systemem tnącym oraz aparaturę badawczo-analityczną. Urządzenia zostają w posiadaniu Spółki, dzięki czemu Beneficjent może aktualnie i w przyszłości wykorzystywać je w celu dalszego rozwoju swojej działalności.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa działania: 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP
  • Nazwa projektu: Wdrożenie nowej technologii odzysku odpadów trudno przetwarzalnych o strukturze wielkogabarytowej i wielomateriałowej
  • Nazwa beneficjenta: P.P.H.U. TAMAX Tadeusz Cieślak
  • Wartość projektu: 984 000,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 440 000,00 zł