Pomiń nawigację

Wdrożenie na rynek innowacyjnych placów zabaw wykorzystujących rewolucyjną technologię MPfP® (Modular Platform for Playground)

Beneficjent

LAC-MET PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość projektu

4 434 519,00 PLN

Wartość dofinansowania

3 605 300,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Badania na rynek: konkurs ogólny

Opis projektu

Przedmiotem projektu było wdrożenie na rynek innowacji produktowej - systemu prefabrykowanych konstrukcji placów zabaw. Unikalne w skali światowej rozwiązanie pozwala wyeliminować w procesie budowy konieczność wykonywania czasochłonnych           i kosztochłonnych prac ziemnych oraz fundamentów betonowych i kilkuwarstwowej podbudowy z kruszyw. Nowe rozwiązanie bazuje na konstrukcji wykorzystującej unikalne platformy z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową, posadowione na kotwach gruntowych. Innowacyjne rozwiązanie jest efektem przeprowadzonych przez LAC-MET we własnym zakresie prac B+R, które ukierunkowane były na rozwiązanie zidentyfikowanych problemów technologicznych, występujących obecnie na szybko rosnącym rynku nowoczesnych placów zabaw. W ramach projekyu zakupiomo nowe urządzenia: laser do cięć profili i rur, prasę krawędziową do gięcia blach oraz 3 stacje komputerowe z oprogramowaniem inżynierskim do projektowania. Technologia systemowych placów zabaw jest przedmiotem zgłoszenia wzoru użytkowego W.128152 „Modułowa platforma pod place zabaw”. Nowy produkt jest oferowany na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych.