Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wdrożenie innowacyjnego dodatku stabilizującego do mieszanek mineralno-asfaltowych pozyskiwanego w drodze recyklingu zużytych opon o unikatowej charakterystyce spływności, poprawiającego jakość asfaltowych nawierzchni drogowych

Beneficjent

RECYKL ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA

Wartość projektu

47 099 160,00 PLN

Wartość dofinansowania

19 998 000,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Badania na rynek

Opis projektu

Recykl O.O. S.A. zajmuje się głównie przetwarzaniem zużytych opon poprzez ich zbiórkę, odzysk oraz recykling. Celem projektu było podniesienie innowacyjności i konkurencyjności Spółki, poprzez wdrożenie wyników przeprowadzonych wcześniej za środki własne, prac badawczo-rozwojowych. Wynikiem prac była innowacja w skali świata - produkt w postaci poliestrowego dodatku stabilizującego do mieszanek mineralno-asfaltowych SMA (www.recykl.pl/Dodatek-SMA). Wykorzystuje się go w procesie budowy nawierzchni asfaltowych.

Dodatek pozyskiwany jest w drodze recyklingu zużytych opon. Jego produkcja wymaga m.in. zastosowania efektywnych metod rozdrabniania opon i oddzielania kordu tekstylnego od gumy. W tym celu, w ramach prac B+R, opracowano nową konstrukcję noży tnąco-rozcierających oraz sposób predykcji optymalnego momentu wymiany noży, co gwarantuje stałą, wysoką jakość wytwarzanego wyrobu. Opracowane elementy linii produkcyjnej oraz procesy zachodzące podczas produkcji, jak również sam produkt zostały opatentowane.

W związku z niniejszym projektem (wdrożeniem ww. innowacji) powstał nowy zakład produkcyjny – jeden z najnowocześniejszych w Europie i na świecie zakładów produkujących granulat gumowy oraz dodatki do mieszanek mineralno-asfaltowych. Dotacja unijna pozwoliła na wybudowanie zakładu obejmującego m.in. halę produkcyjną oraz laboratorium. Kompleks wyposażono w linię do recyklingu, linię do produkcji dodatków mineralno-asfaltowych oraz inne urządzenia niezbędne w procesie produkcji. Udoskonalono również właściwości ww. kordu tekstylnego.

Powstanie nowego zakładu umożliwiło realizację założeń projektu – uruchomiono produkcję chronionego patentem, wysokomarżowego produktu. Był i nadal jest to niewątpliwie „krok milowy” w rozwoju Grupy Recykl.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 3.2.1. Badania na rynek
  • Nazwa projektu: Wdrożenie innowacyjnego dodatku stabilizującego do mieszanek mineralno-asfaltowych pozyskiwanego w drodze recyklingu zużytych opon o unikatowej charakterystyce spływności, poprawiającego jakość asfaltowych nawierzchni drogowych
  • Nazwa beneficjenta: RECYKL ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA
  • Wartość projektu: 47 099 160,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 19 998 000,00 zł