Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wdrożenie do praktyki rynkowej innowacyjnych usług odzysku metalu i gumy z kordu

Beneficjent

Luckpol, Sp. z o.o.

Wartość projektu

2 389 890,00 PLN

Wartość dofinansowania

1 360 100,00 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Opis projektu

Jednym z najtrudniejszym problemem, z jakimi zmagała się branża był stosunkowo mały odzysk gumy i metalu z kordu stalowo-gumowego. Rozwiązanie znalazła firma Luckpol, zajmująca się przetwórstwem tego typu odpadów od kilkunastu lat.

Opracowana metoda jest wynikiem prac własnych przedsiębiorstwa i została objęta ochroną patentową. Realizacja projektu polegała na doposażeniu linii przetwórczej w urządzenia, do przetwarzania kordu tkaninowo – gumowego i kordu stalowo-gumowego, które pozwoliły wprowadzić do oferty nową usługę, czyli przetwarzanie kordu stalowo-gumowego do postaci umożliwiającej ponowne wykorzystanie drutu stalowego oraz gumy oraz produkcję  gumy wysokiej jakości wzmocnionej. Powstała mieszanka jest sprzedawana jako półprodukt dla firm zajmujących się produkcją artykułów z gumy przemysłowej. Luckpol prowadzi także własną produkcję. W ofercie firmy znajdują się m.in. lemiesze do pługów odśnieżających.

Rozwiązanie jest nowatorskie dla całej branży i to nie tylko na skalę polską, ale i europejską. Odnotowuje się niespotykany dotąd poziom odzysku surowca. 

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa poddziałania: 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
  • Nazwa projektu: Wdrożenie do praktyki rynkowej innowacyjnych usług odzysku metalu i gumy z kordu
  • Nazwa beneficjenta: Luckpol, Sp. z o.o.
  • Wartość projektu: 2 389 890,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 1 360 100,00 zł