Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Usługa zdalnej dystrybucji materiałów cyfrowych dla kin partnerskich - CineLine s.c.

Beneficjent

CINELINE S.C. MATEUSZ SZULC, TADEUSZ KRÓL, STEFAN KRZYŻANOWSKI

Wartość projektu

1 600 230,00 PLN

Wartość dofinansowania

910 700,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Opis projektu

Ze względu na niewystarczający potencjał zasobowy i organizacyjny, firma Cineline s.c. jako beneficjent wsparcia unijnego skorzystała z profesjonalnych usług doradczych Instytucji Otoczenia Biznesu w postaci wsparcia merytorycznego i transferu wiedzy, zarówno w trakcie przygotowania do wdrożenia innowacji, jak i samej implementacji w przedsiębiorstwie i na rynek.

Celem głównym projektu był rozwój potencjału oraz podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy Cineline s.c. na rynku poprzez ulepszenie usługi dystrybucji materiałów filmowych typu DCP (ang. Digital Cinema Package, tzw. Pakiet Kina Cyfrowego) w formie wirtualnego transferu danych.

W ramach wsparcia IOB przeanalizowano między innymi potencjał przedsiębiorstwa. Zdefiniowano na tej podstawie stosowne rekomendacje, opracowano dokumentację funkcjonalną i techniczną, wskazano kluczowe procesy biznesowe a także stworzono skuteczną strategię marketingową. Dzięki temu firma Cineline s.c. mogła efektywnie wdrożyć innowacyjne oprogramowanie do strumieniowego transferu treści cyfrowych typu DCP i sprawnie zarządzać wizerunkiem firmy i produktu na zewnątrz.

Wypracowana forma dystrybucji materiałów filmowych do kin partnerskich wiązała się nie tylko z udogodnieniami dla odbiorców. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom zminimalizowano np. zagrożenia wynikające z błędu ludzkiego bądź uszkodzeń treści. Innowacja zniosła ograniczenia lokalizacyjne oraz otworzyła nowe rynki zbytu. Podniosła się dzięki temu pozycja rynkowa firmy a wynikająca z opracowanych rozwiązań redukcja kosztów produkcyjnych i transportowych doprowadziła do wzrostu przychodów i rentowności przedsiębiorstwa.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
  • Nazwa projektu: Usługa zdalnej dystrybucji materiałów cyfrowych dla kin partnerskich - CineLine s.c.
  • Nazwa beneficjenta: CINELINE S.C. MATEUSZ SZULC, TADEUSZ KRÓL, STEFAN KRZYŻANOWSKI
  • Wartość projektu: 1 600 230,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 910 700,00 zł