Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Innowacyjna metoda leczenia chorych z przewlekłą okluzją tętnic wieńcowych

Beneficjent

Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej „Ikardia” Sp. z o.o.

Wartość projektu

10 100 000,00 PLN

Wartość dofinansowania

6 999 300,00 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Opis projektu

Przedmiotem projektu zaplanowanej innowacji było zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa leczenia chorych z przewlekłą niedrożnością tętnic wieńcowych – CTO.

Nowa usługa pomaga w kompleksowym leczeniu chorych z przewlekłą niedrożnością tętnic wieńcowych metodą przezskórną z zastosowaniem zintegrowanego systemu obrazowania tętnic wieńcowych, tj. obrazu z badania echa wewnątrzwieńcowego (IVUS) z obrazem angiograficznym i obrazu uzyskanego z optyczną tomografią koherentną (OTC) oraz oceną rezerwy wieńcowej metodą FFR/IFR (innowacja produktowa).

Usługa przyczynia się do:

 • podniesienia bezpieczeństwa zabiegu;
 • zmniejszenia liczby powikłań – w szczególności perforacji naczynia, tj. przebicia jego ściany i wylania się krwi do worka osierdziowego z koniecznością jego nakłucia i drenażu;
 • zwiększenia skuteczności zabiegu do ponad 90%;
 • zmniejszenia ryzyka nawrotu zwężenia w stentach;
 • zmniejszenia ryzyka zakrzepicy w stentach;
 • zmniejszenia ryzyka wystąpienia niewydolności krążeniowej;
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia nefropatii prokontrastowej, czyli groźnego uszkodzenia nerek po podaniu płynu kontrastowego ze względu na podanie zmniejszonej o 50% ilości płynu kontrastowego.

 

 • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
 • Nazwa poddziałanie: 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.
 • Nazwa projektu: Innowacyjna metoda leczenia chorych z przewlekłą okluzją tętnic wieńcowych
 • Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej „Ikardia” Sp. z o.o.
 • Wartość projektu: 10 100 000,00 zł
 • Wartość dofinansowania: 6 999 300,00 zł