Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Uruchomienie produkcji anod tytanowych stosowanych w zasobnikach ciepłej wody użytkowej do ochrony katodowej przed korozją

Beneficjent

EZAL SP. Z O.O.

Wartość projektu

980 955,66 PLN

Wartość dofinansowania

559 982,16 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy

Opis projektu

Celem projektu było wdrożenie nowej technologii produkcji anod tytanowych z powłokami tlenków irydu i tantalu, służących do ochrony katodowej przed korozją. Technologia ta została opracowana we współpracy z polskimi naukowcami. W ramach realizacji projektu firma EZAL zakupiła urządzenia umożliwiające przeprowadzenie kompletnego procesu produkcji. Zakupiona została m.in. tokarka CNC, która jest niezbędna do poprawnego przeprowadzenia procesu obróbki metalu – elementów składowych anody tytanowej. Ponadto, w pełni wyposażone zostało laboratorium, które pozwoliło na dokładne badanie jakości wykonanych anod. W wyniku realizacji projektu wdrożona została innowacja procesowa. Jest to innowacja w skali przedsiębiorstwa – dotychczas elementy składowe anod tytanowych były kupowane za granicą i montowane w naszym zakładzie. Realizacja niniejszego projektu pozwoliła naszej firmie polepszyć jakość końcowego produktu, a także znacznie skrócić łańcuch dostaw co zapewnia ciągłość produkcji. Możliwość realizacji całego cyklu produkcyjnego w naszej firmie uwiarygodniło nas w oczach klientów, którzy częstokroć dokonują audytów. Jakość anod jest potwierdzona testami zgodnie z NACE TM0108-2012: Testing of Catalyzed Titanium Anodes for Use in Soils or Natural Waters.