Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Uruchomienie innowacyjnej platformy B2B do zarządzania kampaniami direct mail

Beneficjent

PROGRAFIX  Spółka z o.o.

Wartość projektu

1 728 000,00 PLN

Wartość dofinansowania

1 728 000,00 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Opis projektu

Firma PROGRAFIX Sp z o.o przygotowała platformę B2B Direct Mail online, która pozwoliła jej klientom, na samodzielną wysyłkę oferty/reklamy spersonalizowanej. Dzięki takiej możliwości, można kierować reklamy do odpowiednio wybranej grupy potencjalnych klientów, a jak pokazały badania , odsetek odpowiedzi na takie oferty jest wysoki.

W wyniku przeprowadzonych przez firmę prac B+R opracowano algorytm, który:

  • weryfikuje  zebrane dane, 
  • dobiera właściwą ofertę, bezpośrednio do danego rodzaju kampanii reklamowej,
  • pozwala optymalizować ofertę reklamową, na podstawie otrzyywanych informacji zwrotnych,
  • przygotowuje raport z obsługi zwrotów z korespondencji, aby sprawdzić zainteresowanie ofertą.

Rozwiązanie to stanowi innowacje na rynku europejskim, zrealizowany projekt był pierwszym tak kompleksowym i zautomatyzowanym systemem tego rodzaju w Europie. Za sprawą dofinansowania z projektu, nastąpił rozwój komunikacji handlowej z wykorzystaniem platformy B2B , umożliwiło to pozyskanie nowych klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. System umożliwił tworzenie nowoczesnych, masowych kampanii reklamowych i pozwolił tymi kampaniami zarządzać. W rezultacie końcowym firmy uzyskały narzędzie pozwalające znacznie szybciej i skuteczniej pozyskać nowych klientów, i przedstawić aktualną ofertę obecnym partnerom biznesowym.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa poddziałania: 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
  • Nazwa projektu: Uruchomienie innowacyjnej platformy B2B do zarządzania kampaniami direct mail
  • Nazwa beneficjenta: PROGRAFIX  Spółka z o.o.
  • Wartość projektu: 1 728 000,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 1 728 000,00 zł