Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Technologia produkcji asortymentu rur FLOWLINE do instalacji off-shore opracowana w wyniku prac B+R REMET S.A.

Beneficjent

REMET S.A.

Wartość projektu

28 460 026,08 PLN

Wartość dofinansowania

12 453 812,06 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Badania na rynek

Opis projektu

Główną działalnością Spółki REMET S.A. jest produkcja i montaż konstrukcji stalowych dla przemysłu off-shore i subsea (wydobycie ropy z dna mórz i oceanów), a także dla przemysłu energetycznego.

Przedmiotem projektu było wdrożenie wyników prac B+R, zrealizowanych przez REMET S.A. Prace B+R dotyczyły rozwoju nowej technologii napawania wewnętrznych powierzchni stalowych rur niskowęglowych oraz ich połączeń, pozwalającej na stworzenie nowego wyrobu, w postaci typoszeregu wysokociśnieniowych połączeń rurowych, napawanych powłoką wewnętrzną (tzw. FLOWLINE). 

Celem projektu było wprowadzenie do oferty elementów rurociągów podwodnych, charakteryzujących się wyższą żywotnością, antykorozyjnością, odpornością na ścieranie oraz bezawaryjną pracą pod wysokimi ciśnieniami i w zmiennych temperaturach. Spełnienie tych wymogów w głównej mierze zależało od zastosowania odpowiedniego procesu produkcyjnego, przy utrzymaniu ścisłego reżimu technologicznego. 

Do realizacji projektu niezbędne było przeprowadzenie inwestycji technologicznych, polegających na zakupie i uruchomieniu unikalnych na skalę światową urządzeń do napawania

Dzięki realizacji projektu, REMET S.A. oferuje odbiorcom specjalistyczne elementy rurociągu FLOWLINE spełniające wysokie wymagania dla instalacji podmorskich, w szczególności bardziej trwałe i odporne na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych. Wytworzone według technologii systemy rurowe są wykorzystywane w rurociągach przesyłu ropy i gazu pomiędzy instalacjami wydobywczymi i przeróbczymi zamontowanymi na dnie morza i pracującymi w środowisku agresywnym.

W efekcie realizacji projektu wdrożona została innowacja produktowa w postaci wysokociśnieniowych połączeń rurowych oraz procesowa w postaci innowacyjnej technologii napawania, oba procesy są innowacyjne nie tylko w skali kraju ale także na skalę światową.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 3.2.1.Badania na rynek
  • Nazwa projektu: Technologia produkcji asortymentu rur FLOWLINE do instalacji off-shore opracowana w wyniku prac B+R REMET S.A.
  • Nazwa Beneficjenta: REMET S.A.
  • Wartość projektu: 28 460 026,08 zł
  • Wartość dofinansowania: 12 453 812,06 zł