Pomiń nawigację

Rozwój kompetencji

Sukcesja z sukcesem

Wartość projektu

3 309 619,50 PLN

Wartość dofinansowania

2 978 657,55 PLN

Program operacyjny

Wiedza, Edukacja, Rozwój

Działanie

Kompetencje dla sektorów - oferta dla przedsiębiorców

Opis projektu

Celem projektu jest wzmocnienie długowieczności firm rodzinnych i wzrost ich znaczenia w gospodarce. W projekcie oferowane jest kompleksowe, profesjonalne i długotrwałe wsparcie obejmujące wszystkie obszary, które mają znaczenie dla skutecznej sukcesji. Projekt jest skierowany do firm rodzinnych głównie z województw pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W ramach projektu wsparcie doradcze obejmuje 4 obszary działania firmy: organizacyjny, psychologiczny, prawny i finansowy.

Korzyści z doradztwa w obszarze finansowym:

 • przekonasz się na jakim poziomie rentowności jest Twoja Firma na tle rynku krajowego i europejskiego,
 • dowiesz się jak zabezpieczyć Twój majątek i dobrać odpowiednie rozwiązania finansowe,
 • otrzymasz przygotowany plan awaryjny, z procedurami na wypadek wystąpienia wypadków losowych,
 • zdecydujesz o podziale udziałowym i finansowym nestorów.

Korzyści z doradztwa w obszarze organizacyjnym:

 • dokonamy analizy ogólnej Twojej Firmy (finanse, rynek, procesy, zasoby ludzkie),
 • zweryfikujemy wizje, misje i bieżącą strategię Twojej Firmy,
 • wykonamy wspólnie przegląd głównych procesów biznesowych.

Korzyści z doradztwa w obszarze psychologicznym:

 • pokażemy, jak pogodzić tradycję z młodą wizją rozwoju i zbudować relacje biznesowe przy zachowaniu więzi rodzinnych,
 • zdiagnozujemy bariery psychologiczne stojące na drodze do efektywnej sukcesji.

Korzyści z doradztwa w obszarze prawnym:

 • pomożemy działać w wymiarze wielopokoleniowym, dostosowując Firmę do zmian według najnowszych rozwiązań prawnych,
 • zagwarantujemy dostęp do porad eksperta specjalizującego się w zagadnieniach związanych z sukcesją,
 • zabezpieczymy od strony prawnej funkcjonowanie i rozwój firmy w razie nieprzewidywanych i nagłych zdarzeń losowych,
 • pomożemy zabezpieczyć majątek prywatny rodziny przy problemach finansowych,
 • pokażemy ułatwienia organizacyjno-prawne i korzyści z optymalizacji podatkowej.
logo Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój logo Rzeczpospolita Polska logo PARP Grupa PFR logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego