Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Sensoryczny system bezpieczeństwa podnośników koszowych

Beneficjent

PARTA SP. Z O.O.

Wartość projektu

472 320,00 PLN

Wartość dofinansowania

326 400,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Bony na innowacje dla MŚP

Opis projektu

Parta sp. z o.o. to firma działająca w branży maszyn budowlanych. Zajmuje się m.in. ich sprzedażą, wynajmem, serwisem oraz transportem.

Przedmiotem niniejszego projektu było przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie sensorycznego systemu bezpieczeństwa samojezdnych podnośników koszowych (podestów ruchomych) o maksymalnym zasięgu do 30-40m, stosowanych głównie w budownictwie oraz w trakcie prac instalacyjnych na wysokościach.

Ówcześnie nie stosowano żadnych technicznych rozwiązań zabezpieczających. Jednym z ważniejszych wyzwań eksploatacyjnych tego typu maszyn, było zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa obsługi podnośników oraz osób znajdujących się w pobliżu pracujących maszyn. Kontrolowanie obszaru wokół podnośnika podczas jego przemieszczania się było mocno utrudnione pracownik, znajdujący się w koszu na wysokości, miał często ograniczoną możliwość dostrzeżenia przeszkód na torze jazdy takiego urządzenia.

Zdarzało się, że podnośnik napotykał takie przeszkody (w tym np. linie energetyczne), że niejednokrotnie dochodziło do wypadku. Wysokie ryzyko wywrócenia się podnośnika oraz jego uszkodzenie, a także zagrożenie zdrowia i życia pracujących na podnośniku osób, skłoniło beneficjenta do opracowania systemu wykrywającego i sygnalizującego ww. zagrożenia. W ramach prac B+R firma Parta stworzyła m.in. dokumentację techniczną i opracowała prototyp sensorycznego systemu bezpieczeństwa, który poddano licznym testom.

Finalnie, dzięki wsparciu PARP, stworzono skuteczny sensoryczny system bezpieczeństwa podnośników koszowych, który rozwiązuje ww. istotne problemy. System chroni osoby pracujące na podnośnikach, osoby przebywające w otoczeniu urządzenia, a także samo urządzenie oraz przedmioty znajdujące się w otoczeniu pracującego podnośnika.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP
  • Nazwa projektu: Sensoryczny system bezpieczeństwa podnośników koszowych
  • Nazwa beneficjenta: PARTA SP. Z O.O.
  • Wartość projektu: 472 320,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 326 400,00 zł