Pomiń nawigację

Na start

Rozwój technologii dedykowanych wzmacniaczy mikrofalowych dla sieci 5G

Beneficjent

MICROAMP SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość projektu

1 268 460,00 PLN

Wartość dofinansowania

999 600,00 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

Opis projektu

Microamp Solutions to deep tech startup działający w sektorze wysoko zaawansowanych technologii telekomunikacyjnych, który zajmuje się rozwojem i wdrażaniem innowacyjnej infrastruktury RF dla nowoczesnych sieci 5G i systemów komunikacji bezprzewodowej. Jest to jedyna firma w Europie Środkowo-Wschodniej zajmująca się rozwojem sprzętu RF do zastosowań komercyjnych w sieciach 5G.

Projekt dotyczył rozwoju oraz komercjalizacji nowej technologii mikrofalowych wzmacniaczy sygnału, dedykowanych sieciom nowej generacji 5G. Jest to innowacja w skali światowej, gdyż dotąd produkowane były jedynie wzmacniacze wykorzystujące technologię stosowaną dla standardów LTE lub LTE-A, która nie jest optymalna dla systemów sieci 5G.

W ramach projektu zespół Microamp Solutions przeprowadził prace badawczo-rozwojowe oraz działania komercjalizujące wyniki tych prac, których efektem jest innowacja produktowa w postaci gotowej do wdrożenia i przetestowanej technologii wzmacniaczy mocy do sieci 5G.

Rezultatem jest oferta Microamp Solutions wzmacniaczy mocy do sieci 5G gotowych do wdrożenia przez operatorów infrastruktury telekomunikacyjnej, operatorów telekomunikacyjnych czy producentów urządzeń telekomunikacyjnych. Dzięki nabytemu podczas realizacji projektu know-how, oferta ta została rozszerzona także o usługi projektowania rozwiązań integrujących opracowane wzmacniacze z kompletnymi systemami sieci 5G działającymi w standardzie OpenRAN, w tym również integrujących rozwiązania Internet of Things czy Smart City. Pozwala to na pełne dopasowanie produktów do potrzeb obecnych i potencjalnych klientów.

Firma ma już pierwszych klientów, u których wdraża opracowywaną technologię wzmacniaczy. Ponadto Microamp Solutions od dłuższego czasu prowadzi rozmowy z zagranicznymi kontrahentami, w celu nawiązania partnerstw i komercjalizacji rezultatów projektu na szeroką skalę. Do końca 2020 r. firma planuje podpisać deklarację o współpracy z dużym zagranicznym partnerem z branży RF. Realizacja projektu przełożyła się na zyski firmy osiągnięte już w trakcie realizacji projektu.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa poddziałania: 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej
  • Nazwa projektu: Rozwój technologii dedykowanych wzmacniaczy mikrofalowych dla sieci 5G
  • Nazwa beneficjenta: MICROAMP SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  • Wartość projektu:1 268 460,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 999 600,00 zł