Pomiń nawigację

Rozwój przedsiębiorstwa ROOFTHERM M.DUDZIK A.WIĘC SPÓŁKA JAWNA poprzez opracowanie i wdrożenie do działalności gospodarczej nowego projektu wzorniczego - wyrzutni powietrznej

Beneficjent

ROOFTHERM M.DUDZIK A.WIĘC SPÓŁKA JAWNA

Wartość projektu

1 443 405,00 PLN

Wartość dofinansowania

1 173 500,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Opis projektu

Przedmiotem projektu było opracowanie wzornicze i wdrożenie do własnej działalności gospodarczej nowego produktu - innowacyjnej wyrzutni powietrza do urządzeń wentylacyjnych, grzewczych i klimatyzacyjnych (HVAC). Wyrzutnia powietrzna jest produkowana samodzielnie przez spółkę ROOFTHERM. Realizacja przedmiotu projektu plegała na zakupie szeregu usług doradczych profesjonalnego procesu projektowego, w tym

przeprowadzenie audytu (wstępnej diagnozy), syntezy i analizy oraz opracowanie koncepcji wzorniczej i jej walidacji oraz wykonaniu projektu podstawowego oraz wykonawczego, testowanie prototypów. W/w usługi przyczyniły się do nadania nowemu produktowi innowacyjnego, oczekiwanego przez rynek charakteru, zarówno od strony technologicznej jak i wzorniczej. W ramach realizacji projektu spółka zakupiła tzw. "Gniazdo Maszyn", które składa się z następujących elementów: wykrawarki do blach, prasay krawędziowej                     i oprogramowania CAM 1, które integruje operacje technologiczne wykonywane na obu maszynach.