Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Rozwój firmy MCDESIGN poprzez wdrożenie innowacji technologicznej procesowej i produktowej oraz innowacji marketingowej i organizacyjnej

Beneficjent

MCDESIGN MARIUSZ CHMIELOWIEC

Wartość projektu

824 989,93 PLN

Wartość dofinansowania

469 506,46 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Opis projektu

Przedmiotem projektu był zakup od IOB (Instytucji Otoczenia Biznesowego) proinnowacyjnych usług doradczych wspierających opracowanie i wdrożenie innowacji produktowej (wprowadzenie znacząco ulepszonego wyrobu) oraz innowacji procesowej (wprowadzenie nowej metody produkcji za pomocą innowacyjnych maszyn). 

Zakres projektu:

  • przygotowanie szczegółowego modelu finansowego dla opracowanej i wdrożonej innowacji
  • doradztwo w procesie przygotowania umowy zakupu technologii pomiędzy dostawcą i odbiorcą technologii
  • doradztwo i pomoc w opracowaniu i przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia innowacji
  • monitorowanie i ocena efektów wdrożenia innowacji
  • doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji
  • opracowania strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacji