Pomiń nawigację

Działalność zagraniczna

Internacjonalizacja firmy Lech Kostyszak Design na rynkach USA, Włoch i Niemiec poprzez udział w zagranicznych targach meblarskich

Beneficjent

Lech Kostyszak Design

Wartość projektu

745 128,00 PLN

Wartość dofinansowania

633 358,80 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Go to Brand

Opis projektu

Lech Kostyszak Design jest producentem drewnianych wanien, umywalek i akcesoriów łazienkowych. To rodzinna firma, która oferuje produkty najwyższej jakości, wyszukane pod względem stylu.

W ramach niniejszego projektu firma wykorzystała dofinansowanie PARP w celu promocji własnej marki za granicą. W pierwszej kolejności zainwestowano w usługę szkoleniowo-doradczą, która umożliwiła beneficjentowi zdobycie wiedzy niezbędnej do efektywnej ekspansji zagranicznej. Dzięki uczestnictwie w szkoleniu pracownicy spółki nabyli umiejętności pozwalające na skuteczniejsze i bardziej efektywne prowadzenie rozmów biznesowych z potencjalnymi kontrahentami na targach zagranicznych. Firma Lech Kostyszak Design w ramach projektu zrealizowała misje targowe na terenie USA, Szwecji oraz Niemiec. Produkty spotkały się z dużym zainteresowaniem architektów, pośredników i klientów bezpośrednich. Dzięki współpracy z renomowanymi pracowniami z całego świata rozwinięta została sieć dystrybucji sektorze dóbr luksusowych.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
  • Nazwa projektu: Internacjonalizacja firmy Lech Kostyszak Design na rynkach USA, Włoch i Niemiec poprzez udział w zagranicznych targach meblarskich.
  • Nazwa beneficjenta: Lech Kostyszak Design
  • Wartość projektu: 745 128,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 633 358,80zł