Pomiń nawigację

Infrastruktura

Rozbudowa DW762 na odcinku: Węzeł Kielce Południe S7

Beneficjent

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Wartość projektu

68 774 380,15 PLN

Wartość dofinansowania

49 239 749,13 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Infrastruktura drogowa (POPW)

Infrastruktura drogowa

Opis projektu

Inwestycja polegała na przebudowie drogi DW 762, od trójwlotowego skrzyżowania z ul. Kielecką do granicy z gminą Małogoszcz. Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 762 zakładał dostosowanie przedmiotowego odcinka drogi dwupasmowej, dwukierunkowej do parametrów klasy technicznej G oraz dostosowanie konstrukcji nawierzchni do obciążenia ruchem dla kategorii ruchu kr4.

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 762 miał na celu zwiększenie dostępności i poprawę jakości układu komunikacyjnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, a także uzyskanie parametrów drogi klasy G.

Utworzono nowoczesną infrastrukturę w postaci przebudowania dróg wojewódzkich na odcinku 10.16 km i wykonano drogi rowerowe o długości 10.16 km. Dzięki realizacji projektu nastąpiło zwiększenie przepustowości drogi wojewódzkiej nr 762 oraz poprawa przepływu pojazdów, dzięki temu zmniejszył się czas podróżowania i transportu na tym odcinku.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa działania: 2.2 Infrastruktura drogowa
  • Nazwa projektu: Rozbudowa DW762 na odcinku: Węzeł Kielce Południe S7
  • Nazwa beneficjenta: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
  • Wartość projektu: 68 774 380,15 zł
  • Dofinansowanie: 49 239 749,13 zł