Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Realizacja usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu materiału opakowaniowego przeznaczonego do pakowania świeżo krojonych owoców i/lub warzyw

Beneficjent

KB FOLIE SP. Z O.O.

Wartość projektu

491 016,00 PLN

Wartość dofinansowania

339 320,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Bony na innowacje dla MŚP

Opis projektu

Projekt dotyczył opracowania tzw. oddychającego materiału kompozytowego, przeznaczonego do pakowania świeżych produktów roślinnych, w którego rezultacie powstało opakowanie w formie torebki zamykanej technologią zgrzewu termicznego.

Ograniczone zasoby przedsiębiorstwa skłoniły kadrę kierowniczą KB Folie Polska Sp. z o.o. do podjęcia decyzji o realizacji projektu we współpracy ze środowiskiem naukowym. Wybranej jednostce naukowej zlecona została usługa przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, a całokształt działań podzielono na cztery etapy.

W wyniku przeprowadzonych prac powstał materiał kompozytowy, charakteryzujący się przenikalnością tlenu na poziomie umożliwiającym odpowiednią wymianę gazową pomiędzy otoczeniem a opakowanym owocem/warzywem. Takie właściwości materiału opakowaniowego przyczyniają się do przedłużenia trwałości produktu. Beneficjent w swojej w ofercie kieruje wyrób do producentów świeżych, krojonych owoców i warzyw. Realizacja tego typu przedsięwzięcia podyktowana była wnioskami z analiz światowych, europejskich i krajowych trendów w zakresie preferencji konsumenckich. Żywność tzw. gotowa do spożycia (ready to eat) lub wygodna (convenience food), w tym warzywa lekko przetworzone, okazały się produktem coraz częściej poszukiwanym na rynkach Ameryki Północnej i Europy Zachodniej.

W Polsce zainteresowanie taką żywnością również stale rośnie. Produkty tego rodzaju dostępne na rynku krajowym pochodzą z produkcji rodzimej, jak i z importu. Dzięki dotacji unijnej, współpracy ze środowiskiem naukowym oraz pracom B+R udało się firmie KB Folie Polska osiągnąć cel projektu, a co za tym idzie – pozycja Spółki na rynku wzrosła.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa działania: 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP
  • Nazwa projektu: Realizacja usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu materiału opakowaniowego przeznaczonego do pakowania świeżo krojonych owoców i/lub warzyw
  • Nazwa beneficjenta: KB FOLIE SP. Z O.O.
  • Wartość projektu: 491 016,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 339 320,00 zł