Pomiń nawigację

Rozwój kompetencji

Przepis na Rozwój – wsparcie Sektora Usług Rozwojowych

Beneficjent

HRP Group sp. z o. o.

Wartość projektu

1 931 157,60 PLN

Wartość dofinansowania

1 642 214,00 PLN

Program operacyjny

Wiedza, Edukacja, Rozwój

Działanie

Kompetencje dla sektorów - oferta dla przedsiębiorców

Opis projektu

Celem projektu jest rozwój kapitału ludzkiego 60 Przedsiębiorstw z sektora usług rozwojowych, poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez minimum 175 z 194 ich pracowników objętych wsparciem, zgodnie z rekomendacjami Sektorowej Rady, do czerwca 2023 roku. Kluczową potrzebą Sektora usług rozwojowych jest obecnie rozwijanie kompetencji związanych ze świadczeniem usług rozwojowych w nowych realiach, wymuszających przeniesienie procesów z formuły tradycyjnej do formuły zdalnej lub mieszanej. Istotnym wsparciem w tym zakresie jest opracowany na początku tego roku Standard Usług Zdalnego Uczenia się, który jednak wymaga wdrożenia i upowszechnienia w instytucjach rozwojowych. W związku z powyższym Rada Sektorowa wyznaczyła 9 obszarów tematycznych, z których Przedsiębiorcy mogą skorzystać w ramach projektu. Są to:

  • Zarządzanie procesem świadczenia zdalnej usługi rozwojowej;
  • Zarządzanie projektem rozwojowym;
  • Zarządzanie sprzedażą usług rozwojowych;
  • Diagnozowanie i kontraktowanie potrzeb rozwojowych;
  • Identyfikowanie efektów uczenia się dla programów rozwojowych;
  • Walidowanie efektów uczenia się;
  • Prowadzenie deliberacji poprzez facylitowanie, moderowanie;
  • Projektowanie sytuacji edukacyjnych;
  • Train the trainers.
  • Aby ułatwić Przedsiębiorcom możliwość wzięcia udziału w projekcie, wsparcie w ramach projektu realizowane jest w formie refundacji połączonej z zaliczką, poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych. Usługi rozwojowe muszą być zgodne z Rekomendacją Rady Sektorowej, a wnioski i umowy podpisywane są w formule zdalnej. Każda usługa jest walidowana pod kątem zgodności z Rekomendacją Rady Sektorowej by uniknąć nie kwalifikowalności usługi.

 

logo Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój logo Rzeczpospolita Polska logo PARP Grupa PFR logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego