Pomiń nawigację

Rozwój kompetencji

Przepis na Rozwój – kompetencje szyte na miarę 2

Beneficjent

HRP Group Sp. z o.o.

Wartość projektu

2 077 113,31 PLN

Wartość dofinansowania

1 755 273,31 PLN

Program operacyjny

Wiedza, Edukacja, Rozwój

Działanie

Kompetencje dla sektorów - oferta dla przedsiębiorców

Opis projektu

Celem projektu jest potencjału pracowników z mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z całej Polski z sektora przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów w za kresie kompetencji zawartych w rekomendacjach Sektorowej Rady. Projekt zakłada rozwój kapitału ludzkiego 72 przedsiębiorstw z sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów, poprzez podniesienie kwalifikacji przez minimum 194 z 216 ich pracowników objętych wsparciem, zgodnie z rekomendacjami Sektorowej Rady, do czerwca 2022 roku. Wsparcie obejmuje refundację do 80% kosztów poniesionych na realizację usług rozwojowych udzielanych w ramach pomocy de minimis. Dofinansowaniem mogą zostać objęte usługi szkoleniowe, dostępne w BUR lub poza BUR (jeżeli w BUR nie znajduje się żadna usługa spełniająca warunki Rekomendacji).

logo Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój logo Rzeczpospolita Polska logo PARP Grupa PFR logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego