Pomiń nawigację

Infrastruktura

 Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika(DK65) 

Beneficjent

Miasto Białystok

Wartość projektu

113 779 835,03 PLN

Wartość dofinansowania

79 781 085,00 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Infrastruktura drogowa (POPW)

Infrastruktura drogowa

Opis projektu

Przedmiotem projektu była przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. A. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK65).

Przebudowana ul. K. Ciołkowskiego stała się drogą dwujezdniową, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, z pasem dzielącym, chodnikami, ścieżką rowerową, zatokami autobusowymi, ekranami akustycznymi, zielenią drogową i pełną infrastrukturą techniczną. Ponadto powstały obiekty inżynierskie, pozwalające na bezpieczny i bezkolizyjny przejazd, tj. węzeł drogowy na skrzyżowaniu z ul. Plażową, wiadukt kolejowy nad linią kolejową nr 37 oraz obiekt mostowy nad rzeką Białą. Długość przebudowanych dróg wojewódzkich to ok. 4,1 km.

Realizacja projektu przyczyniła się do powstania trwałej infrastruktury drogowej wysokiej jakości, która rozwiązała w znacznym stopniu problemy systemu transportowego w południowej części Białegostoku, usprawniając wyjazd z miasta. Ważnym atutem inwestycji było zlikwidowanie kolizyjności skrzyżowań drogowych z linią kolejową.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa działania: 2.2 Infrastruktura Drogowa
  • Nazwa projektu: Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika(DK65) 
  • Nazwa beneficjenta: Miasto Białystok
  • Koszt całkowity: 113.779.835,03 zł
  • Kwota dofinansowania: 79.781.085,00 zł