Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

ProSolis - środek organiczny do czyszczenia i konserwacji paneli fotowoltaicznych

Beneficjent

MC CONSULTING MAREK CZWIENCZEK

Wartość projektu

458 872,80 PLN

Wartość dofinansowania

314 566,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Bony na innowacje dla MŚP

Opis projektu

Panele fotowoltaiczne z definicji poddawane są oddziaływaniu energii słonecznej i generalnie środowiska zewnętrznego.

Odbierane przez fotoogniwo światło widzialne zostaje zamienione w procesie konwersji fotowoltaicznej na energię elektryczną. Jednakże towarzyszące tej przemianie promieniowanie ultrafioletowe uruchamia też procesy degradacji paneli, a zwłaszcza stopniowe niszczenie pełniącej funkcję ochronną folii kopolimerowej EVA.

Tworzące się mikropęknięcia zostają zasiedlone przez kolonie mikroorganizmów, które przyspieszają proces niszczenia powłoki. W konsekwencji znacząco spada wydajność energetyczna paneli, skraca się okres ich technicznej przydatności oraz rosną koszty bieżącej eksploatacji i napraw. Dodatkowo wydajność paneli ograniczają gromadzące się na ich powierzchni osady i zanieczyszczenia.

W odpowiedzi na ten problem powstał innowacyjny preparat – środek ochronno-konserwujący, pozwalający w istotnym stopniu ograniczyć negatywne skutki ww. procesów, a w rezultacie powstrzymać spadek efektywności energetycznej urządzeń fotowoltaicznych.

Preparat tworzy na powierzchni paneli hydrofobową powłokę zapobiegającą powstawaniu osadów. Jej skład wzbogacony jest m.in nanocząsteczkami srebra i platyny, których właściwości zapewniają m.in. przepuszczalność światła widzialnego a jednocześnie zatrzymują promienie UV i działają biobójczo. Preparat działa dwutorowo – opóźnia degradację powłok ochronnych oraz ogranicza gromadzenie się zanieczyszczeń.

Produkt łączy zdolność do czyszczenia paneli fotowoltaicznych ze zdolnością do tworzenia powłoki hydrofobowej bez szkody dla założonej trwałości powłoki. Innowacja ta upraszcza i skraca proces mycia oraz konserwacji paneli. Preparat jest również całkowicie biodegradowalny.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP
  • Nazwa projektu: ProSolis - środek organiczny do czyszczenia i konserwacji paneli fotowoltaicznych
  • Nazwa beneficjenta: MC CONSULTING MAREK CZWIENCZEK
  • Wartość projektu: 458 872,80 zł
  • Wartość dofinansowania: 314 566,00 zł