Pomiń nawigację

Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW65 od skrzyżowania z DK 73

Beneficjent

Województwo Świętokrzyskie – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

Wartość projektu

47 025 013,57 PLN

Wartość dofinansowania

35 150 090,88 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Infrastruktura drogowa

Opis projektu

Projekt obejmował budowę północnej obwodnicy Chmielnika o długości około 2,7 km, łącznie ze skrzyżowaniami, systemem odwodnienia, kanalizacją deszczową, oświetleniem przy skrzyżowaniach, urządzeniami bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska oraz obiektami inżynierskimi. Dużym udogodnieniem jest wybudowany wiadukt nad drogą powiatową nr 0355t w miejscowości Suchowola, w gminie Chmielnik.

Przebudowano sieci wodociągowe, gazowe, elektryczne oraz teleinformatyczne.

Inwestycja miała na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum Chmielnika, a co się z tym wiąże, poprawę bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców. Rozładowała utrudnienia zarówno w transporcie pasażerskim, jak i towarowym.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa działania: 2.2 Infrastruktura Drogowa
  • Nazwa projektu: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW65 od skrzyżowania z DK 73
  • Nazwa beneficjenta: Województwo Świętokrzyskie – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
  • Wartość projektu: 47 025 013,57 zł
  • Dofinansowanie UE: 35 150 090,88 zł