Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji jachtów regatowych

Beneficjent

REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Wartość projektu

6 663 630,80 PLN

Wartość dofinansowania

2 776 262,97 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Opis projektu

Działalność firmy REGA YACHT SP. J. skupia się na produkcji jachtów motorowych i żaglowych. Marka "Rega YACHT" jest rozpoznawana na świecie i kojarzona w branży z solidnością, wysoką jakością oferowanych produktów i usług oraz nowoczesnym wzornictwem i stylistyką.

Przedmiotem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie REGA YACHT SP. J. innowacyjnej technologii budowy nowoczesnych jachtów regatowych z wykorzystaniem zaawansowanych kompozytów konstrukcyjnych o podwyższonych właściwościach mechanicznych. Technologia ta stanowi efekt przeprowadzonych prac B+R.

W wyniku realizacji projektu firma uruchomiła produkcję innowacyjnych jachtów regatowych charakteryzujących się m. in.:

  • dużą wytrzymałością konstrukcji;
  • lekkością kadłuba, co w przypadku jachtów regatowych jest jednym z najistotniejszych parametrów dla kupującego, wdrożona technologia umożliwia wykonanie kadłubów lekkich zachowując jednocześnie wysokie parametry mechaniczne;
  • możliwością uzyskania kadłubów o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej dzięki innowacyjnej konstrukcji, co zwiększa możliwości i elastyczność produkcji dużych jednostek najbardziej narażonych na naprężenia mechaniczne.

Realizacja projektu pozwoliła pozyskać nowych klientów na rynku krajowym i zagranicznym, co przełożyło się na wzrost przychodów firmy.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa poddziałania: 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
  • Nazwa projektu: Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji jachtów regatowych
  • Nazwa beneficjenta: REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
  • Wartość projektu: 6 663 630,80 zł
  • Wartość dofinansowania: 2 776 262,97 zł