Pomiń nawigację

Rozwój kompetencji

Podniesienie konkurencyjności KYOJI sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych

Beneficjent

KYOJI sp. z o.o.

Partner biznesowy

Ilder AS

Wartość projektu

839 475,00 PLN

Wartość dofinansowania

112 191,80 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

Opis projektu

Projekt stanowił odpowiedź na zdiagnozowane problemy w rozpoznawaniu intensywności emocji i odczuć u osób z osób z zaburzeniami psychicznymi oraz cierpiących na stany ostrego i/lub przewlekłego bólu. Kyoji opracowało rejestrator odczuć subiektywnych i zachowań zapisujący informacje dotyczące czasu wystąpienia wydarzeń związanych z danym zaburzeniem, ich intensywności oraz długości trwania. Zadaniem urządzenia jest poprawa komunikacji pomiędzy pacjentami i ich lekarzami, terapeutami i opiekunami. Rejestracja następuje poprzez ściskanie urządzenia przez osobę chorą, a informacje mogą zostać przesłane bezprzewodowo z jego wewnętrznej pamięci do aplikacji w smartfonie. Rejestrator przeznaczony jest do użytku zarówno w instytucjach medycznych, takich jak oddziały paliatywne i hospicja, jak i w opiece domowej.

Celem projektu było udoskonalenie wersji bazowej urządzenia Midgard (produkowanej dotąd pilotażowo na niewielką skalę) poprzez wyposażenie go w dodatkowe funkcje, takie jak bezprzewodowe ładowanie, podniesienie szczelności i wytrzymałości mechanicznej obudowy, a także możliwość łączenia się oraz transferu danych do i z instytucji medycznej.

Zakupiliśmy usługi doradcze polegające na stworzeniu projektu koncepcyjnego, budowie i walidacji prototypu technologii ładowania bezprzewodowego oraz bramki IOT w rejestratorze, a także opracowaniu technologii produkcji silikonu RTV do obudowy urządzenia. Do współpracy przy pracach rozwojowych zaprosiliśmy prestiżową, akredytowaną jednostkę B+R - Sieć Badawczą Łukasiewicz. Przygotowana została analiza rynku pod kątem szerokiej komercjalizacji rozwiązania. Projekt obejmował również budowę stoiska pomiarowego z oscyloskopem oraz multimetrem z pomiarem True-RMS, zakup drukarki 3D oraz oprogramowania do projektowania schematów elektronicznych modelowania 3D. Ponadto, usługi mentoringu technicznego dotyczyły zastosowania technologii ładowania bezprzewodowego i technologii Bluetooth, która to wiedza specjalistyczna będzie mogła być przez nas wykorzystywana do realizacji także innych projektów.

Norweski partner projektu z branży IT, Ilder AS, odpowiadał za nadzór merytoryczny nad pracami oraz konsultacje technologiczne.

Poza komercjalizacją nowego produktu, wprowadziliśmy w firmie dwa nowe procesy: nową technologię produkcji detali silikonowych oraz niezaplanowaną wcześniej automatyzację i optymalizację procesu produkcji elektroniki.