Pomiń nawigację

Rozwój kompetencji

Podniesienie konkurencyjności KYOJI sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych

Partner biznesowy

Ilder AS

Wartość projektu

839 475,00 PLN

Wartość dofinansowania

129 810,38 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

Opis projektu

Potrzeba realizacji projektu wynika ze zdiagnozowania problemów w rozpoznawaniu intensywności emocji i odczuć u osób z osób z zaburzeniami psychicznymi oraz cierpiących na stany ostrego i/lub przewlekłego bólu. Kyoji opracowało rejestrator odczuć subiektywnych i zachowań zapisujący informacje dotyczące czasu wystąpienia wydarzeń związanych z danym zaburzeniem, ich intensywności oraz długości trwania, którego zdaniem jest poprawa komunikacji pomiędzy pacjentami i ich lekarzami, terapeutami i opiekunami. Rejestracja następuje poprzez ściskanie urządzenia przez osobę chorą, a informacje mogą zostać przesłane bezprzewodowo z jego wewnętrznej pamięci do aplikacji w smartfonie. Rejestrator przeznaczony będzie do użytku zarówno w instytucjach medycznych, takich jak oddziały paliatywne i hospicja, jak i w opiece domowej. Obecnie dostępna jest wersja bazowa produktu i produkcja pilotażowa na niewielką skalę, a celem projektu jest udoskonalenie urządzenia poprzez wyposażenie go w dodatkowe funkcje, takie jak bezprzewodowe ładowanie, podniesienie szczelności i wytrzymałości mechanicznej obudowy oraz możliwość łączenia się transferu danych do i z instytucji medycznej. Projekt obejmie budowę stoiska pomiarowego z oscyloskopem oraz multimetrem z pomiarem True-RMS, zakup oprogramowania do projektowania schematów elektronicznych modelowania 3D oraz drukarki 3D. Zakupione zostaną usługi doradcze polegające na stworzeniu projektu koncepcyjnego, budowie i walidacji prototypu technologii ładowania bezprzewodowego oraz bramki IOT w rejestratorze, a także opracowaniu technologii produkcji silikonu RTV do obudowy urządzenia. Usługi mentoringowe dotyczyć będą technologii ładowania bezprzewodowego i technologii Bluetooth. Przygotowana zostanie również analiza rynku. Norweski partner projektu z branży IT, Ilder AS, oddeleguje dwóch ekspertów do pracy przy projekcie w roli: koordynatora merytorycznego projektu, który odpowiedzialny będzie za nadzór merytoryczny nad pracami i konsultacje w obszarze technologicznym, oraz eksperta ds. technicznych i technologicznych, który odpowiedzialny będzie za konsultacje w zakresie oprogramowania wbudowanego, uczenia maszynowego oraz Big Data.
logo Fundusze Norweskie