Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji hydroforowych płytek elewacyjnych wytworzonych na bazie białej masy ceramicznej (klinkierowej)

Beneficjent

Klinkier Przysucha S.A.

Wartość projektu

22 656 600,00 PLN

Wartość dofinansowania

8 104 800,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Badania na rynek

Opis projektu

Przedmiotem projektu było rozpoczęcie produkcji innowacyjnych hydrofobowych (nieprzepuszczalnych dla wody) płytek klinkierowych z białej masy ceramicznej.

W wyniku realizacji projektu wdrożono do produkcji nowy, innowacyjny produkt – klinkierową płytkę hydrofobową wytworzoną z białej masy ceramicznej, której głównymi zaletami są:

  • podniesiona odporność na zabrudzenia,
  • podniesiona odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, `
  • funkcja samooczyszczania.

Opracowane produkty są innowacyjne w skali europejskiej.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 3.2.1 Badania na rynek
  • Nazwa projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji hydroforowych płytek elewacyjnych wytworzonych na bazie białej masy ceramicznej (klinkierowej)
  • Nazwa beneficjenta: Klinkier Przysucha S.A.
  • Wartość projektu: 22 656 600,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 8 104 800,00 zł