Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez opracowanie platformy teledetekcyjnej opartej na nowatorskiej metodzie inwentaryzacji roślinności

Beneficjent

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Wartość projektu

19 870 548,00 PLN

Wartość dofinansowania

9 640 860,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Badania na rynek

Opis projektu

W ramach projektu opracowano i wdrożono pionierską platformę teledetekcyjną opartą na nowatorskiej metodzie inwentaryzacji roślinności. Wnioskodawca otrzymał z Urzędu Patentowego sprawozdanie o stanie techniki zgłoszenia, niepodważające nowości i poziomu wynalazczego wynalazku.

Platforma teledetekcyjna dostarcza wielospektralne dane obrazowe (zdjęcia lotnicze) oraz wektorowe (chmury punktów), które przetworzone zgodnie z algorytmami opracowanymi w trakcie wcześniejszych badań, pozwalają na wyznaczanie cech i segmentację koron drzew istotnych dla procesów inwentaryzacji roślinności.

Realizacja projektu umożliwiła rozwiązanie kluczowych kwestii i ograniczeń związanych z efektywną inwentaryzacją roślinności na terenach pokrytych lasami liściastymi i mieszanymi. W ramach przeprowadzonych działań została wprowadzona usługa innowacyjna na skalę światową. Oferta firmy oferta oparta o cztery marki LAB, SKY, IT i GEO, pozwala na realizację interdyscyplinarnych projektów z zakresu geospatial intelligence – od pomysłu, przez wykonanie, do wdrożenia i utrzymania produktu.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 3.2.1 Badania na rynek
  • Nazwa projektu: Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez opracowanie platformy teledetekcyjnej opartej na nowatorskiej metodzie inwentaryzacji roślinności
  • Nazwa beneficjenta: OPEGIEKA Sp. z o.o.
  • Wartość projektu: 19 870 548,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 9 640 860,00 zł