Pomiń nawigację

Opracowanie udoskonalonej grupy produktowej prefabrykatów z betonu wibroprasowanego z mieszanek z zubożonej zawartości cementu oraz z wykorzystaniem nienormowych ubocznych produktów spalania (UPS).

Beneficjent

ZAKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SŁAWOMIR WASIK

Wartość projektu

291 510,00 PLN

Wartość dofinansowania

201 450,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Bony na innowacje dla MŚP

Opis projektu

Zakład Materiałów Budowlanych Sławomir Wasik to firma rodzinna, która powstała w 1989 r. Od momentu powstania, zakład zajmuje się produkcją materiałów prefabrykowanych. W ramach projektu, firma zleciła jednostce Ag-Cel Laboratorium P. Rydygier, I. Trzynski Sp.J, opracowanie udoskonalonej grupy produktowej - wyrobów nawierzchniowych drobno i wielkowymiarowych w postaci kostki brukowej, płyt brukowych, krawężników oraz elementów murowych o podwyższonych parametrach trwałościowych oraz zmniejszonym wpływie na środowisko. Ich osiągnięcie możliwe było dzięki właściwemu dobraniu proporcji poszczególnych surowców w nowo opracowanej recepturze oraz zachowaniu właściwego reżimu technologicznego. Powstała dzięki badaniom nowa grupa wyrobów, po jej wdrożeniu do produkcji w zakładzie Beneficjenta, wykorzystana będzie do budowy chodników, dróg parkingów oraz wznoszenia ścian. Dzięki wykorzystaniu produktów ubocznych procesu spalania, produkcja innowacyjnych wyrobów cechować się będzie lepszymi parametrami użytkowymi przy jednoczesnym mniejszym zapotrzebowaniu na cement i surowce naturalne. Projekt był odpowiedzią na potrzeby rynku, do których należą przede wszystkim wysoka trwałość wyrobów, zwłaszcza na zmienne warunki pogodowe oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.