Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Opracowanie innowacyjnego reaktora/filtra biologicznego przydomowej oczyszczalni ścieków pracującego w oparciu o materiał z tworzywa sztucznego z recyklingu

Beneficjent

ELEKTRO BOGUSŁAW BARGIEŁ

Wartość projektu

285 876,78 PLN

Wartość dofinansowania

197 556,10 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Bony na innowacje dla MŚP

Opis projektu

Projekt badawczy firmy ELEKTRO Bogusław Bargieł został zrealizowany dzięki funduszom unijnym.

Celem projektu było dostosowanie oferty przedsiębiorstwa do potrzeb rynku, a dokładniej- opracowanie, zbudowanie i zbadanie reaktora/filtra przydomowej oczyszczalni ścieków.

Główne działania skupiały się na opracowaniu rozwiązania w zakresie reaktora typu SBR z ruchomym materiałem wypełniającym z ASB (wariant nr 1) i w zakresie filtra o przepływie pionowym jako drugi stopień oczyszczania ścieków (wariant nr 2).

Do zadań szczegółowych projektu należały:

 • analiza działania prowadzona w skali laboratoryjnej reaktora typu SBR z wykorzystaniem nośników biomasy z tworzywa sztucznego (rozdrobniony ASB z recyklingu);
 • analiza działania reaktora typu Filtr z wykorzystaniem nośników biomasy z tworzywa sztucznego (rozdrobniony ASB z recyklingu) w skali laboratoryjnej;
 • testowanie skuteczności nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych;
 • ocena skutków działania nowego rozwiązania wspomagającego pracę oczyszczalni (badanie opinii użytkowników);
 • optymalizacja procesu oczyszczania ścieków z wykorzystaniem nowego rozwiązania.

Na podstawie danych uzyskanych z przeprowadzonych badań powstał gotowy produkt wspomagający pracę i efektywność działania przydomowych oczyszczalni ścieków w oparciu o materiał z tworzywa ASB. Na rynek wprowadzono innowacyjny reaktor/filtr, którego działanie oparte jest na technologii (know-how) pozyskanej w wyniku ww. prac B+R.

Innowacje mogą być wdrażane w gospodarstwach indywidualnych, zwłaszcza na terenach o rozproszonej zabudowie. Współfinansowane ze środków unijnych przedsięwzięcie firmy ELEKTRO Bogusław Bargieł przyczyniło się bez wątpienia do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności beneficjenta dotacji na rynku lokalnym oraz krajowym.

 • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
 • Nazwa poddziałania: 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP
 • Nazwa projektu: Opracowanie innowacyjnego reaktora/filtra biologicznego przydomowej oczyszczalni ścieków pracującego w oparciu o materiał z tworzywa sztucznego z recyklingu
 • Nazwa beneficjenta: ELEKTRO BOGUSŁAW BARGIEŁ
 • Wartość projektu: 285 876,78 zł
 • Wartość dofinansowania: 197 556,10 zł