Pomiń nawigację

Opracowanie i wykonanie prototypu przedprodukcyjnego wyciągarki dla lotniarzy i paralotniarzy typu „Abrolka”

Beneficjent

PAWEŁ BARANOWSKI

Wartość projektu

128 744,00 PLN

Wartość dofinansowania

88 969,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Bony na innowacje dla MŚP

Opis projektu

Projekt dedykowany jest dla Paralotniarzy: https://www.youtube.com/watch?v=LLgbWMPI5l0 oraz szkół prowadzących kursy paralotniowe: http://gagarin.org.pl . Starty, które mają miejsce na terenach płaskich (80% wszystkich startów) mogą odbywać się dzięki dwóm rodzajom wyciągarek:

  1. Wyciągarce stacjonarnej: https://www.youtube.com/watch?v=IQG1EXMOxA0, która wymaga dużego płaskiego terenu oraz pozwala jedynie na hole do 500 m, a dodatkowo jest droga i kłopotliwa, zarówno w obsłudze, jak też podczas transportu.
  2. Wyciągarce samochodowej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Paralotniarstwo#Starty_na_holu , która zapewnia hole do 1000 m, ale wymaga wolnej od przeszkód i nie uczęszczanej drogi o długości minimum 2000 m. Jest przy tym ryzykownym sposobem startu z racji małych możliwości kontrolowania siły ciągu w razie nieprzewidzianych podmuchów wiatru, co łączy się z ryzykiem przeciągnięcia skrzydła na małej wysokości, stwarzając zagrożenie dla samego pilota: https://www.youtube.com/watch?v=LhS1dyLxwE4   

W wypadku wyciągarek stacjonarnych jak i samochodowych, ich użytkownicy borykają się z następującymi problemami:

  • zagrożeniem podczas startu   
  • brakiem odpowiedniego terenu
  • zbyt małą, w stosunku do potrzeb, ilości holi na godzinę 

Generalna zasada działania abrolki opiera się na mechanicznym kontrolowaniu siły ciągu, poprzez zastosowanie hamulca szczękowego, który przy określonym ustawieniu ma zapewniać płynny hol bez względu na podmuchy wiatru czy niedostosowanie szybkości holu do panujących warunków, co w efekcie zapewnia:

  • bezpieczeństwo
  • możliwość uzyskania wysokich holi przy wykorzystaniu krótkiej drogi holowania z racji  tego że, Abrolka nie wymaga rozwijania 1000 m liny przed każdym holem (lina rozwija się stopniowo podczas wnoszenie się pilota)
  • możliwość wykonania minimum 10 holi na godzinę ( standard to 3 ) dzięki zastosowaniu mechanizmu automatycznego zwijania liny podczas drogi powrotnej.