Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej usługi: Morskie badania ptaków migrujących z użyciem stabilizowanego radaru ornitologicznego.

Partner biznesowy

STABLE AS

Wartość projektu

3 207 702,15 PLN

Wartość dofinansowania

472 230,25 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich

Opis projektu

Zakłada się, że wraz z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej, będą zwiększały się negatywne oddziaływania skumulowane wymagające stosowania środków, które zminimalizują negatywny wpływ morskich farm wiatrowych na ptaki migrujące. Projekt 3Bird polega na komercjalizacji usługi badań przelotów ptaków przy wyższych stanach morza, oraz dostarczy informacji na temat liczebności przelotów ptaków na pułapach < 20 m. Pomiary przelotów ptaków migrujących przeprowadzone przy zastosowaniu stabilizowanych radarów ornitologicznych będą stanowić podstawę kalkulacji przewidywanej śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z turbin wiatrowymi zlokalizowanymi na morzu. Nowa usługa przyniesie korzyści środowiskowe w postaci możliwości ograniczenia liczby kolizji ptaków z farmami wiatrowymi oraz korzyści finansowe dla właścicieli farm polegające na optymalizacji czasów wyłączeń turbin wiatrowych tylko do okresów występowania zwiększonego ryzyka kolizji ptaków z turbinami. Dotychczas badania detekcji przy wyższych stanach morza nie były osiągalne w wyżej opisanym zakresie, zatem innowacyjność projektu zasadza się na stabilizacji radarów ornitologicznych. Platforma stabilizująca, wraz z konstrukcją łączącą platformę z radarami, zostanie zaprojektowana i zbudowana przez norweskiego partnera projektu, STABLE AS, który przeprowadzi również badania kompensacji falowania radaru w warunkach zbliżonych do naturalnych. Gdy prace nad stabilizowanym radarem ornitologicznym zostaną zakończone, zlecimy badanie jednostki stabilizowanego radaru ornitologicznego przez niezależny instytut badawczy.
logo Fundusze Norweskie