Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wprowadzenie innowacyjnego produktu przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.

Beneficjent

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.

Wartość projektu

4 769 940,00 PLN

Wartość dofinansowania

2 326 800,00 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Opis projektu

Celem prac badawczo-rozwojowych było opracowanie nowej mieszanki mineralno-emulsyjnej do budowy i utrzymania dróg o niskim natężeniu ruchu, w trudnych warunkach klimatycznych, o wysokich parametrach wytrzymałościowych.

Przedsiębiorstwo posiada wyłączne prawa do wyników prac badawczo-rozwojowych, prace te zostały zlecone w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynkowe na tego typu produkt  drogi o niskim natężeniu ruchu, które realizowane są w ekologicznej technologii „na zimno” i jednocześnie posiadają wysokie parametry techniczno-użytkowe, w tym odporność na zmienne warunki klimatyczne, działanie wody oraz wysoką odporność na deformacje trwałe.

Realizacja projektu pozwoliła na wprowadzenie produktu, którego cechy użytkowe i funkcjonalne świadczą o jego innowacyjności w skali rynku europejskiego.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa poddziałania: 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
  • Nazwa projektu: Wprowadzenie innowacyjnego produktu przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.
  • Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.
  • Wartość projektu: 4 769 940,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 2 326 800,00 zł