Pomiń nawigację

KUŹNIA MATRYCOWA SP. Z O.O.

Beneficjent

Wdrożenie w działalności firmy Kuznia Matrycowa Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Wartość projektu

29 522 460,00 PLN

Wartość dofinansowania

14 401 200,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Badania na rynek: miasta średnie

Opis projektu

Głównym przedmiotem działalności firmy Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. jest produkcja odkuwek na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego oraz maszynowego. Ze względu na wieloletnią historię działania, firma zdobyła niezbędne kompetencje oraz doświadczenie, które pozwoliły osiągnąć sukces na rynkach międzynarodowych. Przedmiotem projektu jest wdrożenie w działalności firmy wyników prac B+R dotyczących opracowania innowacyjnej technologii produkcji odkuwek przy wykorzystaniu autorskiego rozwiązania technologicznego, walcarko-giętarki. Nowy proces technologiczny pozwoli znacząco zwiększyć wydajność produkcji oraz obniżyć jej energochłonności. Możliwe będzie zoptymalizowanie naddatków materiałowych przy produkcji, co przełoży się na obniżenie strat materiałowych o 3% i zmniejszenie zużycia energii niezbędnej do produkcji o 5%. Przy wykorzystaniu opracowanej technologii możliwe jest obniżenie jednostkowego kosztu wytworzenia detalu o minimum 9% w stosunku do obecnego stanu techniki. Opracowana technologia jest przedmiotem pozytywnie zweryfikowanego przez UPRP zgłoszenia patentowego.