Pomiń nawigację

Rozwój kompetencji

Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o.

Beneficjent

Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji Kadr Sektora Komunikacja Marketingowa

Wartość projektu

5 474 379,90 PLN

Wartość dofinansowania

4 539 379,90 PLN

Program operacyjny

Wiedza, Edukacja, Rozwój

Działanie

Kompetencje dla sektorów - oferta dla przedsiębiorców

Opis projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji. Celem Projektu jest udzielenie wsparcia mikro-, małym oraz średnim Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez refundację usług szkoleniowych, doradczych lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój przedsiębiorcy, w zakresie wynikającym z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze. Projekt jest skierowany do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw prowadzących działalność w ramach sektora Komunikacja Marketingowa  Łącznie w Projekcie planowane jest objęcie wsparciem 550  pracowników z ok. 275 przedsiębiorstw. Nabyte przez uczestników Projektu wiedza i umiejętności wykorzystywane w ich pracy zawodowej będą sprzyjać zwiększeniu zdolności adaptacyjnych MMŚP oraz rozwojowi kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach sektora Komunikacji Marketingowej. MŚP mogą uzyskać do 80% dofinansowania na usługi rozwojowe, a przyznane wsparcie stanowi pomoc de minimis lub pomoc publiczną.

 

logo Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój logo Rzeczpospolita Polska logo PARP Grupa PFR logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego