Pomiń nawigację

Rozwój kompetencji

Kompetencje dla budownictwa – edycja I

Beneficjent

KDK INFO Sp. z o.o

Wartość projektu

2 158 089,83 PLN

Wartość dofinansowania

1 806 089,83 PLN

Program operacyjny

Wiedza, Edukacja, Rozwój

Działanie

Kompetencje dla sektorów - oferta dla przedsiębiorców

Opis projektu

Adresatami projektu są: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (oraz ich pracownicy) z sektora budownictwa z całej Polski prowadzących aktywną działalność gospodarczą. Celem projektu jest podniesienie do lutego 2022 zgodnie z potrzebami MŚP, kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze budownictwa w następujących obszarach tematycznych:

  • Dekarz
  • Betoniarz-zbrojarz
  • Montowanie i rozbiórka szalunków ściennych i stropowych
  • Kierowanie projektami budowlanymi w zakresie techniczno- finansowym
  • Sporządzanie planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
  • Umiejętności w zakresie stosowania technologii BIM
  • Bezpieczeństwo pracy na placu budowy w czasie pandemii
  • Kamieniarz
  • Wykonywanie wybranych robót budowlanych wykończeniowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik wykańczania wnętrz
  • Wykorzystywanie dronów w budownictwie

Rekomendowanymi formami wsparcia są szkolenia  oraz studia podyplomowe.

logo Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój logo Rzeczpospolita Polska logo PARP Grupa PFR logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego