Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wdrożenie na rynek innowacyjnego odpylacza strumieniowego

Beneficjent

”Nawara-Serwis” S.C. Marzena i Rafał Nawara

Wartość projektu

16 870 737,68 PLN

Wartość dofinansowania

4 620 915,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Badania na rynek

Opis projektu

Przedmiotem projektu było wdrożenie na rynek innowacyjnego w skali świata odpylacza strumieniowego.

Urządzenie VACO MAX znalazło zastosowanie głównie w przedsiębiorstwach, zajmujących się obróbką drewna. Odpylacz, który jest połączony z maszyną, skutecznie oczyści powietrze z wygenerowanych przez urządzenie pyłów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w nim separatora strumieniowego oraz komory rozprężnej o specjalnej konstrukcji. W wyniku działania odpylacza, odbiorcy mają możliwość oczyszczenia powietrza, pochodzącego z maszyn do poziomu nieprzekraczającego 0,05 mg zanieczyszczeń na m3 powietrza, co było dotychczas nieosiągalnym wynikiem na rynku.

Charakteryzuje się nieprzeciętnie wysoką sprawnością, bardzo wysokimi parametrami filtracji powietrza, przez co jest produktem ekoinnowacyjnym.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 3.2.1 Badania na rynek
  • Nazwa projektu: Wdrożenie na rynek innowacyjnego odpylacza strumieniowego
  • Nazwa beneficjenta: ”Nawara-Serwis” S.C. Marzena i Rafał Nawara
  • Wartość projektu: 16 870 737,68 zł
  • Wartość dofinansowania: 4 620 915,00 zł