Pomiń nawigację

Rozwój kompetencji

Wartość projektu

3 520 389,20 PLN

Wartość dofinansowania

3 061 208,00 PLN

Program operacyjny

Wiedza, Edukacja, Rozwój

Działanie

Kompetencje dla sektorów - oferta dla przedsiębiorców

Opis projektu

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności minimum 90% spośród 648 MMŚP z województw mazowieckiego i lubelskiego (w szczególności nie mających doświadczenia na rynku zamówień publicznych), poprzez rozwój kompetencji ich kadr w obszarze zamówień publicznych, do grudnia 2022 roku. Cel ten bezpośrednio realizuje cel szczegółowy POWER dla konkursu, poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw i ich pracowników objętych działaniami rozwojowymi w celu uzyskania przewag konkurencyjnych, pozyskania nowych rynków (zamówienia publiczne). Cel projektu jest również zgodny z rekomendacjami raportu z badania „Ocena gotowości polskich przedsiębiorstw do realizacji zadań publicznych”, m.in. poprzez koncentrację na podmiotach nie mających doświadczenia na rynku zamówień publicznych. Wsparciem w ramach projektu objęte będzie 648 MMŚP, posiadających siedzibę na terenie makroregionu 2 (województwa mazowieckie i lubelskie). Udział w projekcie weźmie po jednym uczestniku z danego MMŚP. Zakłada się, że minimum 80% ze zrekrutowanych będą stanowili przedsiębiorcy, którzy nie posiadają doświadczenia w zakresie zamówień publicznych (dalej ZP).

Wsparcie obejmuje:

  1. Szkolenia i doradztwo poszkoleniowe w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne, w tym tematykę PPP;
  2. Szkolenia i doradztwo poszkoleniowe w zakresie przygotowania do wykorzystania instrumentów e-zamówień;
  3. Szkolenia i doradztwo poszkoleniowe w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych;
  4. Zindywidualizowane doradztwo w zakresie zamówień publicznych.

Głównym rezultatem projektu będzie rozwój kompetencji z obszaru zamówień publicznych wśród kadr minimum 648 MMŚP w makroregionie. Partnerzy realizujący projekt: HRP Group (Partner wiodący), Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

logo Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój logo Rzeczpospolita Polska logo PARP Grupa PFR logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego