Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Nowy wymiar komfortu w urządzeniach rozrywkowych – wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w celu stworzenia innowacyjnego Mega-Coastera.

Beneficjent

Energy 2000 sp. z o.o. Energylandia sp. k.

Wartość projektu

61 500 000,00 PLN

Wartość dofinansowania

20 000 000,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Badania na rynek

Opis projektu

Projekt polegał na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych, zgłoszonych do ochrony patentowej, do działalności przedsiębiorstwa. W wyniku jego realizacji zaoferowano spektakularną i pierwszą na świecie usługę jazdy superkomfortowym rollercoasterem o niespotykanych parametrach.

Opracowana technologia pozwoliła na stworzenie innowacyjnego mega-coastera charakteryzującego się podwyższonymi parametrami. Idea rozwiązania polega na zastosowaniu innowacyjnych na skalę światową elementów tłumiących drgania (wibroizolatorów), które pozwalają na redukcję drgań charakteryzujących się wysoką częstotliwością oraz małą amplitudą (tzw. wibracje). W ramach projektu zakupiony został środek trwały oraz prace budowlane. Osiągnięte zostały m.in. takie korzyści jak obniżenie amplitudy drgań w wysokich harmonicznych mierzonych na podstawie konstrukcji i dla wózka jezdnego, obniżenie hałasu, redukcja drgań przenoszonych na grunt, wydłużony czas eksploatacji systemu jezdnego, czy też zmniejszenie awaryjności i szybkości zużywania się części.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 3.2.1 Badania na rynek
  • Nazwa projektu: Nowy wymiar komfortu w urządzeniach rozrywkowych – wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w celu stworzenia innowacyjnego Mega-Coastera.
  • Nazwa beneficjenta: Energy 2000 sp. z o.o. Energylandia sp. k.
  • Wartość projektu: 61 500 000,00 zł.
  • Wartość dofinansowania: 20 000 000,00 zł.