Pomiń nawigację

Działalność zagraniczna

InterBKP – ekspansja Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na rynki międzynarodowe

Beneficjent

Stowarzyszenie Bydgoski Klaster Przemysłowy

Wartość projektu

1 917 814,00 PLN

Wartość dofinansowania

1 134 390,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Opis projektu

Bydgoski Klaster Przemysłowy istnieje od 2006 roku i skupia firmy z branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw polimerowych oraz szereg instytucji około biznesowych, w tym uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, urzędy, stowarzyszenia przedsiębiorców i instytucje finansowe.

Głównym celem projektu była internacjonalizacja Bydgoskiego Klastra Przemysłowego i jego członków w wyniku realizacji kompleksowych usług wspierających wprowadzenie, wzmocnienie i zwiększenie widoczności oferty klastra na rynkach zagranicznych, a także działań związanych z aktywizacją firm w obszarze internacjonalizacji i współpracy międzynarodowej , w tym wymiany wiedzy i tworzeniem międzynarodowej sieci kontaktów.

Wyjazdy na międzynarodowe imprezy targowo-wystawiennicze oraz misje gospodarcze przyczyniły się do rozwinięcia współpracy z partnerami zagranicznymi. Firmy należące do Bydgoskiego Klastra Przemysłowego produkują dla największych światowych koncernów działających w różnorodnych branżach i dostarczają swoje wyroby na niemal wszystkie rynki europejskie.

Działalność Klastra ma na celu integrację środowiska przetwórców i narzędziowców oraz reprezentację ich interesów na zewnątrz, jak również stworzenie sieci powiązań biznesowych ułatwiających funkcjonowanie firm, dostęp do kadr, rozwój technologiczny i zwiększenie innowacyjności produkcji.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
  • Nazwa projektu: InterBKP – ekspansja Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na rynki międzynarodowe
  • Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Bydgoski Klaster Przemysłowy
  • Wartość projektu: 1 917 814,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 1 134 390,00 zł