Pomiń nawigację

Dom na wodzie – projekt i wdrożenie na rynek

Beneficjent

"ROTO-TECH" Sp. z o.o.

Wartość projektu

1 769 970,00 PLN

Wartość dofinansowania

795 650,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Design dla przedsiębiorców

Opis projektu

Roto-Tech Sp. z o.o. jest polskim przedsiębiorstwem zajmującym się przetwórstwem tworzyw sztucznych. Firma posiada nowoczesny zakład produkcyjny wyposażony w zaawansowany technologicznie park maszynowy a kluczową technologią przedsiębiorstwa jest tzw. formowanie rotacyjne umożliwiające seryjną produkcję obiektów o znacznych rozmiarach. Zespół Roto-Tech posiada doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu jednostek pływających oraz produktów przeznaczonych dla transportu wodnego.

Celem niniejszego projektu było wprowadzenie na rynek nowego produktu w postaci domu na wodzie (houseboat).

Przedsięwzięcie podzielono na trzy etapy prac. W ramach pierwszego etapu przeprowadzono m.in. audyt wstępny, podczas którego określono potrzeby i potencjał przedsiębiorstwa w zakresie designu. Następnie uzgodniono strategię dalszych działań, sprecyzowano cele szczegółowe i wyznaczono zadania. Etap drugi dotyczył prac stricte projektowych we współpracy z projektantami. Przeprowadzone zostały analizy i badania oraz opracowano wstępną koncepcję produktu. Na bazie wykonanych opracowań przygotowano szczegółowy projekt wzorniczy, uwzględniający szybki montaż seryjny domów w kilku wariantach aranżacyjnych. Powstał również projekt wykonawczy. W etapie trzecim skupiono się na wdrożeniu, tj. na budowie prototypu w postaci pokazowego domu na wodzie. Firma otrzymała na tym etapie wsparcie doradcze w zakresie testów nowego produktu. Opracowano m.in. wytyczne dla przeprowadzonych na koniec prób odbiorczych.

Efektem niniejszego projektu był zaprojektowany i wdrożony na rynek produkt wykorzystujący autorskie rozwiązania projektowe i wzornicze – pływający dom houseboat, przeznaczony dla turystyki wodnej. Produkt stanowi wysoko wyspecjalizowaną jednostkę pływającą, zaprojektowaną i wytwarzaną w Polsce.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa działania: 2.3.5 Design dla przedsiębiorców
  • Nazwa projektu: Dom na wodzie – projekt i wdrożenie na rynek
  • Nazwa beneficjenta: "ROTO-TECH" Sp. z o.o.
  • Wartość projektu: 1 769 970,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 795 650,00 zł