Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Design kluczem do rozwoju działalności gospodarczej MET-PRIM

Beneficjent

MET-PRIM Sp. z o.o.

Wartość projektu

3 037 785,00 PLN

Wartość dofinansowania

1 474 200,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Opis projektu

Firma MET-PRIM Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 2000 roku. Głównym obszarem aktywności firmy jest produkcja drutów i wyrobów z drutu. Drugą specjalność produkcyjną stanowią szeroko rozumiane systemy ogrodzeniowe. Firma oferuje wszelkie typy siatek, systemy zgrzewane, panelowe, a od niedawna również nowoczesne ogrodzenia posesyjne.

Celem projektu z pozyskanych funduszy europejskich jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez opracowanie i wdrożenie nowych produktów, które powstały na bazie profesjonalnego procesu projektowego. Projekt realizowany był w czterech etapach. Pierwszy z nich dotyczył audytu wzorniczego, weryfikacji potencjału wnioskodawcy oraz analizy otoczenia rynkowego pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego. W efekcie powstał raport zawierające dalsze rekomendacje.  Druga faza polegała na przygotowaniu strategii działań niezbędnych do opracowania nowych projektów wzorniczych. Natomiast w trzeciej zostały stworzone projekty wzornicze i prototypy, które poddano testom. Dzięki projektowi możliwa była optymalizacja, automatyzacja i robotyzacja procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie. Do parku maszyn zakupiono nowe urządzenia. Wprowadzono nowe produkty: modułową półkę wiszącą, regał wolnostojący, stojącą półkę na buty, modułowy regał wolnostojący, siatka modułowa oraz elementy wyposażenia meblowego w formie wieszaka i uniwersalnego modułu konstrukcyjnego. Nowe możliwości techniczno-technologiczne pozwoliły na utworzenie zupełnie nowej linii produktowej w efekcie której powstała alternatywna linia biznesowa produktu.