Pomiń nawigację

Infrastruktura

Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)

Beneficjent

GMINA LUBLIN

Wartość projektu

101 032 644,21 PLN

Wartość dofinansowania

78 707 223,84 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Infrastruktura drogowa (POPW)

Infrastruktura drogowa

Opis projektu

Projekt jest kontynuacją działań inwestycyjnych miasta mających na celu wyprowadzenie ruchu samochodowego z centrum Lublina. Wybudowany odcinek drogi utworzył nowy szlak komunikacyjny w mieście i regionie, rozprowadzając ruch we wszystkich kierunkach na: Chełm, Zamość, Hrebenne (DK 82,12,17), Warszawę, Radom (DK 19, S12,17), Rzeszów, przejście graniczne w Barwinku (DK 19), Białystok (DK 19).

W ramach realizacji zadania wybudowano 2 km drogi dwujezdniowej, biegnącej nad Suchą Doliną dwoma równoległymi estakadami. Przebudowano skrzyżowania z ul. Wojciechowską i ul. Nałęczowską, wybudowano drogi serwisowe, zjazdy i drogi dojazdowe do sąsiednich posesji, ciągi pieszo-rowerowe i zatoki autobusowe. Przebudowano lub wybudowano nowe odcinki sieci telekomunikacyjnej, wodociągowej, energetycznej, gazowej, ciepłowniczej, kanalizacji sanitarnej. Wykonano także nasadzenia zieleni oraz zainstalowano sygnalizację świetlną i oświetlenie drogi.

Przedłużenie ulicy Bohaterów Monte Cassino umożliwiło wyprowadzenie tranzytu poza południowe dzielnice Lublina, odciążając mieszkańców od negatywnych skutków nadmiernego ruchu, jak wzmożony hałas czy zanieczyszczenie powietrza. Poprawiła się także przepustowość na al. Kraśnickiej, al. Sikorskiego i al. Solidarności. Inwestycja wpłynęła pozytywnie na podniesienie poziomu efektywności funkcjonowania układu transportowego miasta, a w dalszej perspektywie może wpłynąć na zwiększenie dynamiki rozwoju gospodarczego całego regionu.

Inwestycja została nagrodzona w konkursie „Kryształy Przetargów Publicznych 2019”.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa poddziałania: 2.2 Infrastruktura drogowa
  • Nazwa projektu: Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)
  • Nazwa beneficjenta: GMINA LUBLIN
  • Wartość projektu: 101 032 644,21 zł
  • Wartość dofinansowania: 78 707 223,84 zł